Procházet kategorie

EOBD kódy

Diagnostické poruchové kódy pro EOBD

Kontakt

Naše zákaznická linka je k dispozici 24 hodin.

Seznam produktů podle dodavatelů:  DevCom

Firma DevCom spol. s r.o. byla založena v roce 1999 absolventy Fakulty elektrotechnické ČVUT Praha. Společnost vstoupila na trh se záměrem vyvíjet a vyrábět přístroje pro odvětví automobilového průmyslu. Během několika let úspěšného fungování se vedení společnosti rozhodlo diverzifikovat vývojové a výrobní kapacity a rozšířilo působení podniku do dalších segmentů průmyslu. Oblast letecké a vojenské techniky je příkladem, kde se malé, zároveň však dynamické a flexibilní firmě podařilo úspěšně se prosadit na trhu. V současné době je vlastními kapacitami zajišťován vývoj a výroba několika typů palubních navigačních přístrojů pro civilní i vojenské letouny. Tyto přístroje splňují náročné normy MIL-STD a RTCA/DO a jsou tudíž schopny pracovat za extrémních podmínek. Jako subdodavatel se společnost podílí na úspěšném vývoji a nasazení kompletního systému pozemní navigace pro modernizované tanky T72 M4 Armády České republiky. V divizi automatizační techniky se společnost zaměřuje na dodávky komplexních řešení dle přání zákazníka. Pilotním programem je vývoj a výroba jednodeskových řídících počítačů a operátorských panelů. V rámci zvyšování konkurenceschopnosti byla přijata klíčová strategie zajištění maximální spokojenosti zákazníka, s čímž souvisí i neustálá snaha o zvyšování kvality našich produktů a služeb. Jednou z cest, jak toho chceme dosáhnout je i právě probíhající proces zavádění systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2000. Součástí této strategie je i stálá kooperace s odbornými katedrami ČVUT Praha, jejímž výsledkem je uplatnění nejnovějších technologií a poznatků při vývoji našich produktů a zkrácení inovačního cyklu u stávajících výrobků.