Přeskočit na obsah

Platba a doručení

Cena zboží a platební podmínky

 1. Cena zboží dodávaného Prodávajícím Kupujícímu na základě této smlouvy, bude stanovena dle ceníku Prodávajícího platného v době objednání zboží. Jsme plátci DPH, všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Prodávající kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo cen, včetně omylu, kterého kupující využil. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku zboží se zjevně nesprávnou cenou. Za zjevně nesprávnou cenu se považuje cena zboží, která je nápadně nižší než cena obvyklá (stanovena ceníky výrobce) a zároveň nebyla prodávajícím zvlášť snížená oznámením v propagačních materiálech prodávajícího.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby:
  • a) V hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese DEVCOM, spol. s r.o., Božanovská 884/10, 193 00 Praha 9.
  • b) V hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce, při převzetí dobírky. Zboží zasílané na dobírku je zasíláno prostřednictvím přepravní společnosti PPL. Cena balného a dopravného jsou uvedeny u objednávky.
  • c) Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření objednávky pod variabilním symbolem platby – faktury. Objednávka je v tomto případě ze strany Prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet.
  • d) Bezhotovostně kreditní nebo debetní kartou, podporovány jsou karty VISA, MasterCard. Platba kartou je prováděna prostřednictvím platební brány Stripe.
 3. Kupujícím ze zahraničí nabízí Prodávající možnost platby dobírkou, převodem, kartou, nebo dle předchozí dohody.
 4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Doručení

 1. Objednané zboží bude předáno k přepravě zpravidla do 5 dnů od obdržení emailu, potvrzujícího přijetí objednávky. V případě zdržení Prodávající neprodleně upozorní Kupujícího na tuto skutečnost.
 2. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.